Školní rok 2017/2018

Plánované akce na listopad 2017

 

Plánované akce na říjen 2017

 

Plánované akce na září 2017   

 

 

 

 

 

 

Plánované akce na červen 2017

 

Termíny zápisů:

 

Plánované akce na květen 2017 

 

Plánované akce na duben 2017 

akce DUBEN 2017.pdf (115073)

 

 

Plánované akce na březen 2017

10.3.      PLAVÁNÍ  pro 2.+3.třídu od 8.45 do 11.45

14.3.      MŠ 9:00 - Veselé Velikonoce (Petrpaslíkovo divadlo)

15.3.      Okresní kolo recitační soutěže

17.3.      PLAVÁNÍ  pro 2.+3.třídu

20.-24.  KLOKAN - matem. soutěž 6. - 9.tř.

23.3.      Exkurze do knihovny s besedou – 3.,2.tř.

24.3.      PLAVÁNÍ  pro 2.+3.třídu

27.3.      Exkurze do knihovny s besedou – od 7.30 -4.,6.,1.,5.tř.

29.3.      Exkurze Terezín - 7. a 9. třída

30.3.      MŠ+2.tř. od 9h - O neposedné pomlázce - divadlo Horní Počernice

31.3.      PLAVÁNÍ  pro 2.+3.třídu

31.3.      Noc s Andersenem

NEURČENÝ TERMÍN NEBO PRŮBĚŽNĚ:

  • Archimediáda
  • Koncert Přerovské jaro - bude až v dubnu
  • třetí kolo soutěže Pohár vědy a 4 ŽIVLY u nás doma

 

Plánované akce na únor 2017

   2.2.              Projektový den, OSV, průřezové téma TU

   3.2.              Pololetní prázdniny-provoz MŠ, ŠD dle počtu dětí

   6.-12.2.        Jarní prázdniny – generální úklid celé budovy

   13.2.            Plavání pro 2.stupeň od 14:45 do 16:00 hod.

   15.2.            Matematický expres – soutěž pro 9.tř.

   21. 2.           ŠD – od 13 do 14.30 Masopust v tělocvičně

   23.2.            Pangea – matematická soutěž pro 9.tř.

   28.2.            MŠ divadlo – Pohádky kolem křižovatky

   28.2.            Recitační soutěž školní kolo – od 13h

NEURČENÝ TERMÍN NEBO PRŮBĚŽNĚ:

Pohár vědy – I. a II. st. –přírodovědný kroužek

4 živly u nás doma -  do dubna – 6.tř.

 

Plánované akce na leden 2017

    3.1.          Provoz MŠ, ZŠ, ŠD od 6.30 a dle rozvrhu

   10.1.         MŠ Dračí pohádka

   17.1.         Pro rodiče třídní schůzky 1.+3.tř.

   23.1.         Planetárium od 10:15- 3., 4., 5.tř.

   31.1.         Předání výpisu vysvědčení

     2.2.         Projektový den OSV

     3.2.         Pátek pololetní prázdniny žáci

     6.2.         Jarní prázdniny

NEURČENÝ TERMÍN NEBO PRŮBĚŽNĚ:

Večerní divadlo – 2.st. 

 

Plánované akce na prosinec 2016

5.12.             Mikulášská nadílka pro I.st.

5.12.             MŠ v 9:00 Jak Honza potkal paní Zimu

6. 12.            ŠD - Mikulášský rej od 13.00

8.12.             Divadlo v Horních Počernicích 1.+2.třída

8.12.            Národní technické muzeum + Zemědělské muzeum Praha – 2.st.

13. 12.          ŠD - návštěva Skanzenu od 13.00

21.12.           Projektový den MKV , průřezové téma, 1.st. 4h, 2.st.5h

22.12.           Vánoční besídky od 2. nebo 3.hodiny - ve všech třídách -TU  1.st.4h, 2.st.5h

23.12.- 2.1.  Vánoční prázdniny MŠ, ZŠ

 

Plánované akce na listopad 2016

2.11.          MŠ - vánoční fotografování

3.11.          MŠ divadlo + ZŠ 1.tř. -Hor.Počernice – odjezd v 9.45

11.11.        MŠ  od 9:00 Cukrové tintili-mintili (Divadélko Kůzle)

11.11.        ZŠ – od 12h - beseda p.Kořán – Tři bratři z Mydlovaru

15.11.        ZŠ Konzultace a třídní schůzky 16-18 hodin;

16.11.        ZŠ Projektový den VDO, průřezové téma

18.11.        ZŠ, MŠ Ředitelské volno

22.11.        ŠD - od 13.30 divadelní představení

25.11.        ZŠ, MŠ Jarmark, rozsvícení vánočního stromu, koledy

NEURČENÝ TERMÍN NEBO PRŮBĚŽNĚ:

ZŠ Národní technické muzeum Praha – Př7

 
 
 
 
 

Plánované akce na říjen 2016

 

3.10.            Zahájení činnosti kroužků-vedoucí kroužků

3.10.            Ambulantní nácviky pro vybrané žáky

3.10.            Dopravní hřiště Nymburk - 4.tř. – tř.uč.

6.10.            ŠD – vitamínový den

10.-14.10.    Týden oslavy Karla IV.

11.10.          ŠD - od 13.30 přednáška a ukázka asistenčních a canisterapeutických psů

14.10           Projektový den MV - žákovská konference na téma Karel IV.

15.10.          Oslava 130.výročí školy – SOBOTA

21.10.          MŠ + 1.tř. od 9h - Tři pohádky o Honzovi (Divadélko Harmonika)

25.10.          Exkurze k volbě povolání - 9.tř. na ÚP Nymburk – tř.uč.

26. -27.10.   St+Čt - podzimní prázdniny

28.10.           Státní svátek - pátek 

 

 

NEURČENÝ TERMÍN NEBO PRŮBĚŽNĚ:

Exkurze Moto Velo v hodině fyziky

Večerní divadlo – 2.st. – V.Karásková

 

 

1.září 2016

Ve čtvrtek jsme přivítali 23 prvňáčků. Účast rodičů a příbuzných byla hojná. Všichni přišli slavnostně oblečeni a byli natěšení na nové zážitky. Pan starosta přivítal nejmladší žáčky a připomněl jim, aby byli hrdí na to, že jsou z Přerova nad Labem. Paní ředitelka popřála dětem i rodičům, aby si na školu brzy zvykli. Třídní paní učitelka vyzkoušela děti z básničky. Ve fotogalerii ZŠ si můžete prohlédnout několik fotografií. Další zážitky našich prvňáčků můžete sledovat v sekci Třídy - 1.ročník.

 

Akce školního roku 2016-2017

Plánované akce na září 2016
 

1.9.           Slavnostní přivítání prvňáčků od 8.30 hodin v přízemí

                 Přivítání ostatních žáků od 7.45 – 8.30 ve svých třídách

2.9.           Výuka dle rozvrhu – ale 1.st. do 11.25, 2.st. do 12.20hod.

      6.9.           Třídní schůzka 1.třída od 17h

5.9. – 9.9. Ekopobyt Čabárna Kladno 7.+9.r.

8.9.           Fotografování žáků 1.tř. do MF

9.9.           Světový den baterií

12.-16.9.   Ekopobyt Čabárna Kladno 5.+6.r.

20.9.         Třídní schůzky od 2.-9.třídy

24.9.         Dožínky

27.9.         Ukončení projektu Studijní zahrada

27.9.         MŠ divadlo