Eva Žemberová

Jmenuji se Eva Žemberová a pocházím z Přerova nad Labem. Po základní škole jsem vystudovala osmileté gymnázium v Nymburce a dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze oborem učitelství pro první stupeň, specializace anglický jazyk. Promovala jsem v roce 2004.

Po skončení studia jsem nastoupila do Základní školy v Přerově nad Labem, kde učím doposud. Od roku 2007 do roku 2011 jsem byla na mateřské dovolené. V této době jsem se věnovala výuce „angličtiny pro nejmenší“ pro Mateřské centrum v Čelákovicích, kde jsem také pracovala jako dobrovolník. Výuce angličtiny se věnuji od roku 2000, kdy jsem učila v nejrůznějších kurzech pro děti i dospělé, doučovala i připravovala studenty k maturitě.

Ve školním roce 2016/2017 jsem třídní učitelkou v devátém ročníku, učím angličtiny ve všech ročnících ZŠ a přírodopis v deváté třídě. V minulém školním roce jsem úspěšně dokočila specializační studium a stala se koordinátorem environmentální výchovy na naší škole. Mám na starosti ekotým a aktivity zacílené na trvale udržitelný rozvoj.