Školní rok 2017/2018

Plánované akce na červen 2018 - školní akademie se koná 25.6. od 17.30

 

Plánované akce na květen 2018

PLÁN AKCÍ NA KVĚTEN 2018.pdf (110980)

Plánované akce na duben 2018

PLÁN AKCÍ NA DUBEN 2018.pdf (112122)

Plánované akce na březen 2018 - důležité upozornění:  termín školy v přírodě se změnil na poslední květnový týden od 28.5.-1.6.2018

 

Plánované akce na únor 2018

 

Plánované akce na leden 2018

 

Plánované akce na prosinec 2017

 

Plánované akce na listopad 2017

 

Plánované akce na říjen 2017

 

Plánované akce na září 2017   

 

 

 

 

 

 

Plánované akce na červen 2017

 

Termíny zápisů:

 

Plánované akce na květen 2017 

 

Plánované akce na duben 2017 

akce DUBEN 2017.pdf (115073)

 

 

Plánované akce na březen 2017

10.3.      PLAVÁNÍ  pro 2.+3.třídu od 8.45 do 11.45

14.3.      MŠ 9:00 - Veselé Velikonoce (Petrpaslíkovo divadlo)

15.3.      Okresní kolo recitační soutěže

17.3.      PLAVÁNÍ  pro 2.+3.třídu

20.-24.  KLOKAN - matem. soutěž 6. - 9.tř.

23.3.      Exkurze do knihovny s besedou – 3.,2.tř.

24.3.      PLAVÁNÍ  pro 2.+3.třídu

27.3.      Exkurze do knihovny s besedou – od 7.30 -4.,6.,1.,5.tř.

29.3.      Exkurze Terezín - 7. a 9. třída

30.3.      MŠ+2.tř. od 9h - O neposedné pomlázce - divadlo Horní Počernice

31.3.      PLAVÁNÍ  pro 2.+3.třídu

31.3.      Noc s Andersenem

NEURČENÝ TERMÍN NEBO PRŮBĚŽNĚ:

  • Archimediáda
  • Koncert Přerovské jaro - bude až v dubnu
  • třetí kolo soutěže Pohár vědy a 4 ŽIVLY u nás doma

 

Plánované akce na únor 2017

   2.2.              Projektový den, OSV, průřezové téma TU

   3.2.              Pololetní prázdniny-provoz MŠ, ŠD dle počtu dětí

   6.-12.2.        Jarní prázdniny – generální úklid celé budovy

   13.2.            Plavání pro 2.stupeň od 14:45 do 16:00 hod.

   15.2.            Matematický expres – soutěž pro 9.tř.

   21. 2.           ŠD – od 13 do 14.30 Masopust v tělocvičně

   23.2.            Pangea – matematická soutěž pro 9.tř.

   28.2.            MŠ divadlo – Pohádky kolem křižovatky

   28.2.            Recitační soutěž školní kolo – od 13h

NEURČENÝ TERMÍN NEBO PRŮBĚŽNĚ:

Pohár vědy – I. a II. st. –přírodovědný kroužek

4 živly u nás doma -  do dubna – 6.tř.

 

Plánované akce na leden 2017

    3.1.          Provoz MŠ, ZŠ, ŠD od 6.30 a dle rozvrhu

   10.1.         MŠ Dračí pohádka

   17.1.         Pro rodiče třídní schůzky 1.+3.tř.

   23.1.         Planetárium od 10:15- 3., 4., 5.tř.

   31.1.         Předání výpisu vysvědčení

     2.2.         Projektový den OSV

     3.2.         Pátek pololetní prázdniny žáci

     6.2.         Jarní prázdniny

NEURČENÝ TERMÍN NEBO PRŮBĚŽNĚ:

Večerní divadlo – 2.st. 

 

Plánované akce na prosinec 2016

5.12.             Mikulášská nadílka pro I.st.

5.12.             MŠ v 9:00 Jak Honza potkal paní Zimu

6. 12.            ŠD - Mikulášský rej od 13.00

8.12.             Divadlo v Horních Počernicích 1.+2.třída

8.12.            Národní technické muzeum + Zemědělské muzeum Praha – 2.st.

13. 12.          ŠD - návštěva Skanzenu od 13.00

21.12.           Projektový den MKV , průřezové téma, 1.st. 4h, 2.st.5h

22.12.           Vánoční besídky od 2. nebo 3.hodiny - ve všech třídách -TU  1.st.4h, 2.st.5h

23.12.- 2.1.  Vánoční prázdniny MŠ, ZŠ

 

Plánované akce na listopad 2016

2.11.          MŠ - vánoční fotografování

3.11.          MŠ divadlo + ZŠ 1.tř. -Hor.Počernice – odjezd v 9.45

11.11.        MŠ  od 9:00 Cukrové tintili-mintili (Divadélko Kůzle)

11.11.        ZŠ – od 12h - beseda p.Kořán – Tři bratři z Mydlovaru

15.11.        ZŠ Konzultace a třídní schůzky 16-18 hodin;

16.11.        ZŠ Projektový den VDO, průřezové téma

18.11.        ZŠ, MŠ Ředitelské volno

22.11.        ŠD - od 13.30 divadelní představení

25.11.        ZŠ, MŠ Jarmark, rozsvícení vánočního stromu, koledy

NEURČENÝ TERMÍN NEBO PRŮBĚŽNĚ:

ZŠ Národní technické muzeum Praha – Př7

 
 
 
 
 

Plánované akce na říjen 2016

 

3.10.            Zahájení činnosti kroužků-vedoucí kroužků

3.10.            Ambulantní nácviky pro vybrané žáky

3.10.            Dopravní hřiště Nymburk - 4.tř. – tř.uč.

6.10.            ŠD – vitamínový den

10.-14.10.    Týden oslavy Karla IV.

11.10.          ŠD - od 13.30 přednáška a ukázka asistenčních a canisterapeutických psů

14.10           Projektový den MV - žákovská konference na téma Karel IV.

15.10.          Oslava 130.výročí školy – SOBOTA

21.10.          MŠ + 1.tř. od 9h - Tři pohádky o Honzovi (Divadélko Harmonika)

25.10.          Exkurze k volbě povolání - 9.tř. na ÚP Nymburk – tř.uč.

26. -27.10.   St+Čt - podzimní prázdniny

28.10.           Státní svátek - pátek 

 

 

NEURČENÝ TERMÍN NEBO PRŮBĚŽNĚ:

Exkurze Moto Velo v hodině fyziky

Večerní divadlo – 2.st. – V.Karásková

 

 

1.září 2016

Ve čtvrtek jsme přivítali 23 prvňáčků. Účast rodičů a příbuzných byla hojná. Všichni přišli slavnostně oblečeni a byli natěšení na nové zážitky. Pan starosta přivítal nejmladší žáčky a připomněl jim, aby byli hrdí na to, že jsou z Přerova nad Labem. Paní ředitelka popřála dětem i rodičům, aby si na školu brzy zvykli. Třídní paní učitelka vyzkoušela děti z básničky. Ve fotogalerii ZŠ si můžete prohlédnout několik fotografií. Další zážitky našich prvňáčků můžete sledovat v sekci Třídy - 1.ročník.

 

Akce školního roku 2016-2017

Plánované akce na září 2016
 

1.9.           Slavnostní přivítání prvňáčků od 8.30 hodin v přízemí

                 Přivítání ostatních žáků od 7.45 – 8.30 ve svých třídách

2.9.           Výuka dle rozvrhu – ale 1.st. do 11.25, 2.st. do 12.20hod.

      6.9.           Třídní schůzka 1.třída od 17h

5.9. – 9.9. Ekopobyt Čabárna Kladno 7.+9.r.

8.9.           Fotografování žáků 1.tř. do MF

9.9.           Světový den baterií

12.-16.9.   Ekopobyt Čabárna Kladno 5.+6.r.

20.9.         Třídní schůzky od 2.-9.třídy

24.9.         Dožínky

27.9.         Ukončení projektu Studijní zahrada

27.9.         MŠ divadlo