Environmentální výchova

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem je zaměřena na environmentální výchovu respektive výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. V této oblasti se pohybujeme několik let a společně s žáky jsme se účastnili mnoha projektů (viz archiv školních projektů). V současné době jsme dokončili projekt Studijní zahrada.Jsme zapojení do mezinárodního projektu Ekoškola a k projektu Recyklohraní. Dlouhodobě se zabýváme sběrem druhotného odpadu, zejména papíru. Environmentální výchovu pokládáme za nedílnou součást vyčování.

Adopce živočichů ze záchranné stanice v Pátku

Na konci školního roku již tradičně pořádámě školní akademii. Ve školním roce 2015-2016 jsme se rozhodli, že výtěžek ze vstupného věnujeme na adopci zvířete nebo zvířat ze záchranné stanice pro ohrožené živočichy v Pátku. Celkem jsme vybrali 4000,- korun. Členové ekotýmu vybrali na stránkách záchranné stanice možné kombinace živočichů na jejichž adopci nám vybraná částka postačí. Také připravili hlasování, kterého se zůčastnili všichni žáci školy. Nakonec vyhrál zajíc polní a veverka obecná. Na jejich adopci jsme použili celou částku. Všem rodičům, kteří nám přispěli, děkujeme.