Jarmark

V pátek 25.11.2016 jsme se jako každoročně ve škole sešli u vánočního stromku, abychom ho poprvé rozsvítili a zahájili adventní období.
Letos jsme vzhledem k rekonstrukci museli provoz školy i na této akci poněkud omezit, umělý stromek jsme rozsvěcovali v tělocvičně a všichni se tísnili u jednoho vchodu. Nicméně děti nám opět ukázaly, že se nestydí vystupovat a rády zpívají. Na začátku programu měla proslov paní ředitelka, pak nám zazpívaly děti ze školky s písničkami, které nacvičila paní učitelka Dana Skuhravá, Ivona Ptáčková a Radka Tomášková. Poté měli vystoupení žáci ze školy, které secvičila naše hudebnice Olga Kovaříková a Eva Mullerová. Na flétny zahrál Michal Kocsis, Karolína Kepartová a paní Matlová. Poslední koledu Pásli ovce Valaši, jsme si zazpívali všichni. Po vystoupení jsme se přísunem vpřed postupně dopracovali do přízemí či do 1.patra, kde na nás čekaly stánky s výrobky dětí, které paní učitelky připravily při vyučování nebo v dílničce a také vánoční dekorace od rodičů, které třídě věnovali jako sponzorský dar. Tímto bych chtěla poděkovat právě těmto rodičům, kteří vyrobili nebo upekli výrobky a pak si šli ještě do třídy nakoupit. Děti si zahrály na skutečné prodavače a učily se tak finanční gramotnosti přímo v praxi. Peníze, které utržily, budou použity ve prospěch dětí. Výši výdělku se dozvíte na webu po neděli.
Poděkování náleží i výše jmenovaným učitelkám a dalším zaměstnancům, kteří se této oblíbené, ale náročné akce zúčastnili. I vaše děti si za dnešní den zaslouží nějaký pěkný dáreček. Mgr. Yveta Hrušková

Fotogalerie: Jarmark

Tato fotogalerie je prázdná.