Pasování na čtenáře

V úterý 13.6. 2017 se v 16hodin sešli všichni prvňáčkové se svými rodiči, sourozenci, prarodiči a příbuznými na slavnosti, kterou nazýváme Pasování na čtenáře a rytíře písma a stala se každoroční tradicí. Letos poprvé byla akce uskutečněna v sadu. Nejprve se každý žáček představil, některý prozradil své oblíbbené předměty a přečetl úryvek z knížky. Takto se vystřídali všichni prvňáci a patřil jim velký potlesk. Pak následovala druhá část zkoušky. Každý se musel podepsat do kroniky a poté byl pasován, obdržel knihu a odznak čtenáře. Na závěr si děti připily dětským šampaňským a vyfotily se s paní učitelkou na památku. Ředitelka poděkovala paní učitelce Jitce Milaniakové, která naučila děti číst a psát, rodičům, kteří s dětmi psali domácí úkoly a paní Aleně Bakošové, která akci ve spolupráci se školou připravila a moderovala.  Za rok na této akci opět na viděnou se těší Mgr. Yveta Hrušková

Fotogalerie: Pasování na čtenáře

/album/fotogalerie-pasovani-na-ctenare/img-6586-jpg/ /album/fotogalerie-pasovani-na-ctenare/img-6587-jpg/ /album/fotogalerie-pasovani-na-ctenare/img-6589-jpg/ /album/fotogalerie-pasovani-na-ctenare/img-6590-jpg/ /album/fotogalerie-pasovani-na-ctenare/img-6591-jpg/ /album/fotogalerie-pasovani-na-ctenare/img-6592-jpg/ /album/fotogalerie-pasovani-na-ctenare/img-6593-jpg/ /album/fotogalerie-pasovani-na-ctenare/img-6594-jpg/ /album/fotogalerie-pasovani-na-ctenare/img-6595-jpg/