Projektový den MKV

Ve středu 21.12. se učilo jinak. Byl projektový den na téma Multikultura. Žáci a žákyně od 1. do 9.třídy byli rozděleni do skupin a každá skupina si v tělocvičně vylosovala jeden světadíl.
Pak se rozešli do tříd a začali ve své skupině pod dohledem paní učitelky pracovat. Starší žáci vyhledávali informace, zakreslovali na mapu, kterou předem vyrobili pro všechny skupiny. Mladší děti kreslily obrázky a nacvičovaly prezentaci. Za 3 hodiny se opět sešli v tělocvičně, aby získané poznatky o svém světadílu přednesli spolužákům. Dozvěděli jsme se, kde se co pěstuje, žije, jací obyvatelé tam žijí, jak tráví svátky, čím jsou zvláštní nebo světoznámí a mnoho dalších zajímavostí.  Všem se vystoupení povedlo a byli odměněni potleskem. Na závěr paní ředitelka poděkovala za odvedenou práci a popřála hezké Vánoce a pěkné dárky pod stromečkem.

Fotogalerie: Projektový den MKV

Tato fotogalerie je prázdná.