Projektový den VDO

Dne 16.11.2016 se konal projektový den na průřezové téma Výchova demokratického občana. Vyučující různými formami seznamovali žáky s demokracií, právem, zákonem. Na II.stupni se konaly volby. Následují fotografie jsou z projektového dne 2.třídy a II.stupně.

Fotogalerie: Projektový den VDO

Tato fotogalerie je prázdná.