Vyhodnocení soutěží a sběru

Ve středu 29.6. je poslední den před vysvědčením. Tradičně se celá škola schází v tělocvičně a společně hodnotíme celý školní rok.  Žáci a žákyně jsou odměňováni za sběr druhotných surovin, za reprezentaci školy, za výsledky v soutěžích a olympiádách. Sběr má na starost paní učitelka Mullerová. Odměnila úplně všechny děti, které přinesly byť 1kg papíru. Dětem zopakovala za jakých podmínek se papír musí odevzdat a zároveň je seznámila s tím, co se za vybrané peníze pořídilo a plánuje zakoupit. Paní učitelce bych chtěla touto cestou poděkovat za práci, kterou se sběrem papíru vykonává. Paní učitelka Karásková odměnila své svěřence ze 7 matematických soutěží a Poháru vědy. Rovněž paní učitelce náleží velké poděkování za reprezentaci školy v přírodovědných předmětech. Paní učitelka Salačová ocenila výtvarné práce na téma „hasiči“ a paní učitelka Tomášková pochválila dívky za olympiádu z Čj. Na závěr poděkovala paní ředitelka všem vyučujícím za práci nad rámec svých běžných povinností, kterou věnují škole a dětem. Následoval bouřlivý potlesk od všech žáků. Všem přítomným pak popřála hezké vysvědčení a dlouhé a krásné prázdniny.

 

Fotogalerie: Vyhodnocení soutěží a sběru

/album/fotogalerie-vyhodnoceni-soutezi-a-sberu/img-5018-jpg/ /album/fotogalerie-vyhodnoceni-soutezi-a-sberu/img-5019-jpg/ /album/fotogalerie-vyhodnoceni-soutezi-a-sberu/img-5020-jpg/ /album/fotogalerie-vyhodnoceni-soutezi-a-sberu/img-5021-jpg/ /album/fotogalerie-vyhodnoceni-soutezi-a-sberu/img-5022-jpg/ /album/fotogalerie-vyhodnoceni-soutezi-a-sberu/img-5023-jpg/ /album/fotogalerie-vyhodnoceni-soutezi-a-sberu/img-5024-jpg/ /album/fotogalerie-vyhodnoceni-soutezi-a-sberu/img-5025-jpg/ /album/fotogalerie-vyhodnoceni-soutezi-a-sberu/img-5026-jpg/