Fotografie školy

školní budova

školní hřiště

školní jídelna

interaktivní učebna

počítačová učebna

přírodovědná učebna

učebna hudební výchovy

tělocvična