Školní projekty EU - záložka vlevo dole

 
Zvonění na přestávky a hodiny: 
zvonění od 7.45-přestávky.pdf (196751)
 

"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."  (J.A.Komenský)
 
 

VÝVĚSKA MŠ

Všechny informace jsou v sekci "Mateřská škola"

15.10.2012 00:33
Klikněte prosím na tento odkaz: Mateřs ká škola

VÝVĚSKA ZŠ

Poděkování za pomoc při instalaci průlezky

15.10.2014 20:19
Ředitelka školy uděluje pochvalu žákům II.stupně a paní Renatě Koutské a Anně Čepičkové za aktivní pomoc při instalaci lanové dráhy na školní zahradě. Po prvotních průtazích, které nám způsobila firma Rybář, se díky panu P.Novotnému a J.Čepičkovi, kteří pomohli sponzorsky bez nároku na finanční...

Výsledky voleb do školské rady

25.09.2014 12:37
Doplňovací volby do školské rady proběhly dne 24.9. 2014. Voleb se zúčastnilo 44 zákonných zástupců nezletilých žáků z 94 (tj. více než jedna pětina) a výsledky voleb jsou tedy platné. Bylo odevzdáno 43 platných hlasů a 1 neplatný hlas. Pořadí kandidátů je...

Změna provozní doby účetní

17.09.2014 15:28
Vážení rodiče, změnili jsme pracovní dobu paní účetní, abyste mohli platit platby i v odpoledních hodinách. Každou středu bude kancelář otevřena od 13 - 17 hodin, v ostatní dny zůstává 7.30 - 11.30 hodin. Mgr.Y.Hrušková

VÝVĚSKA MŠ

Všechny informace jsou v sekci "Mateřská škola"

15.10.2012 00:33
Klikněte prosím na tento odkaz: Mateřs ká škola