Navigace

Obsah

Akce školního roku 2017/2018


Plánované akce na květen 2018

Zprávy

#

Oslava školy

V sobotu 15.10. už před desátou hodinou ranní se začaly scházet hloučky lidí, aby oslavily spolu se zaměstnanci a žáky výročí školy. celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Turistický kroužek

Máme za sebou další výpravu turistického kroužku při naší škole. FANDA & jeho banda tentokrát zavítali do Hrabalova Kerska. Částečně jsme se drželi naučné stezky, částečně bloudili po kerských stezičkách na vlastní pěst. Užívali jsme si zamrzlé louže a sluníčko. Viděli jsme soby, Hrabalovu chatu, lesní menhir, našli krásnou Pepinu, ochutnali Svatojosefský pramen a šťastně se vrátili zase zpět do Přerova. Děti statečně zvládly 12,5 km. Těšíme se na další výlet, tentokrát to bude VÁNOČNÍ PRAHA v sobotu 10/12. Mgr. Slávka Tomášková celý text

ostatní | 2. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Slavnostní předávání vysvědčení 9.třídě

Školní rok jsme ukončili slavnostně. Deváťáci se ráno přišli rozloučit s ředitelkou a vyučujícími na celé škole a předali pedagogům květiny. Na vysvědčení museli ještě chvíli počkat, protože již tradičně se konalo předávání vysvědčení žákům 9.třídy ve skanzenu, a to od 8.45 hodin.
Na úvod pronesl řeč pan starosta Petr Baumruk, po něm k žákům promluvila ředitelka školy Mgr.Yveta Hrušková. Vysvědčení předávala třídní učitelka Mgr.Eva Žemberová. Žáci obdrželi vysvědčení, pamětní list a dárek. Žáci poděkovali třídní učitelce a předali ji kytici. Na slavnost se přišli podívat rodiče žáků i učitelé z 2.stupně. Žákům 9.třídy jsme popřáli hodně štěstí a úspěchů v další životní etapě. celý text

ostatní | 30. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Ukončení šk. roku

Školní rok jsme ukončili hravě. Kromě povinného odevzdávání učebnic a úklidu většina tříd v pondělí 26.6. navštívila čističku, kde jim obec zajistila besedu, v úterý 27.6. II.stupeň odjel do Prahy na koncert a I.stupeň se vydal na vycházku do okolí Přerova. Ve středu 28.6. proběhla cvičná evakuace a žáci se učili jak se zachovat při mimořádných událostech. Ve čtvrtek 29.6. se v tělocvičně konalo ukončení školního roku a vyhodnocení sběru a poukázky v hodnotě 500,-Kč nejlepším sběračům předal pan starosta. Na úvod zatančila děvčata z TSK Dynamik vystoupení na téma Ledové království a na závěr zahrál dramatický kroužek pásmo pohádek. Dopoledne si všichni užili a věříme, že se splní přání paní ředitelky, aby zítřejší vysvědčení dne 30.6. se dětem aspoň trošku líbilo. celý text

ostatní | 27. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Olympijský běh

První letní den podle data v kalendáři, ale i podle počasí (21.6.) jsme oslavili Olympijským během.
Žáci celé školy se sešli na fotbalovém hřišti, kde nám zázemí zajistila paní J.Doskočilová. Trasu kolem Bezedny hlídaly paní učitelky. Start i cíl byl na hřišti. Třídy vybíhaly po jedné samostatně a cílem bylo, aby každý účastník doběhl (došel) do cíle. Na závěr vystoupali na stupně vítězů vždy první tři z každé třídy za dívky i za chlapce. Diplom za účast, medaili a sladkou odměnu však dostali všichni. Akce, kterou organizovala Mgr.Jitka Milaniaková, se až na nějaké to odřené koleno, vydařila. Poděkování náleží všem p.učitelkám ze školy! Mgr. Yveta Hrušková celý text

ostatní | 22. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Akademie

V úterý 20.6. se konala v tělocvičně, již tradičně na závěr školního roku, AKADEMIE, kterou zorganizovala Mgr.Eva Mullerová. celý text

ostatní | 20. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Pasování na čtenáře

V úterý 13.6. 2017 se v 16hodin sešli všichni prvňáčkové se svými rodiči, sourozenci, prarodiči a příbuznými na slavnosti, kterou nazýváme Pasování na čtenáře a rytíře písma a stala se každoroční tradicí. Letos poprvé byla akce uskutečněna v sadu. Nejprve se každý žáček představil, některý prozradil své oblíbbené předměty a přečetl úryvek z knížky. Takto se vystřídali všichni prvňáci a patřil jim velký potlesk. Pak následovala druhá část zkoušky. Každý se musel podepsat do kroniky a poté byl pasován, obdržel knihu a odznak čtenáře. Na závěr si děti připily dětským šampaňským a vyfotily se s paní učitelkou na památku. Ředitelka poděkovala paní učitelce Jitce Milaniakové, která naučila děti číst a psát, rodičům, kteří s dětmi psali domácí úkoly a paní Aleně Bakošové, která akci ve spolupráci se školou připravila a moderovala. Za rok na této akci opět na viděnou se těší Mgr. Yveta Hrušková celý text

ostatní | 14. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Vítání občánků

V sobotu 12.6.2017 čtyři žákyně z naší školy přivítaly naše nejmenší občánky.
Recitovaly básně a zahrály skladbičky. Poděkování zaslouží Anička Sosnovská (flétna), Jolanka Tomášková, Viktorka Trbušková, Inéska Křížová (housle) a paní učitelka Mgr. Karolína Salačová. celý text

ostatní | 12. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

1.6. Den dětí

1.června slavíme mezinárodní den dětí. Tento den se již tradičně děti ve škole neučí. Žáci z 9.třídy s p.uč. E.Žemberovou si pro ně připravili různé dovednostní soutěže na motivy pohádky "Ledové království". Na fotografiích uvidíte, jak se děti dopoledne bavily, a jak se deváťákům akce podařila. Poděkování patří všem, co se Dne dětí aktivně zúčastnili. Mgr. Yveta Hrušková celý text

ostatní | 2. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze 7.+9.tř. v Praze

Ve čtvrtek 25/5/2017 jsme vyrazili s nejstaršími žáky naší školy na exkurzi do Prahy. Petřínskými skalkami jsme vyšplhali k rozhledně do rozkvetlého parku, kde jsme navštívili zrcadlové bludiště provozované již od konce 19. století Klubem českých turistů. Říká se, že děti tu mohou probloudit dětství a dospělí ztratit hlavu. Líbila se i historická dioráma zobrazující scénu z konce třicetileté války, kdy Prahu dobývali Švédové. Nejlepší byla samozřejmě síň smíchu s množstvím zakřivených zrcadel, deváťáci se mohli vrátit k poznatkům z optiky, sledovat ohniska, poloměry křivosti...a nebo se prostě bavit. Od půl dvanácté jsme měli rezervovanou prohlídku interaktivní výstavy Magické vikýře PLAY, která je umístěná v půdních prostorách Malostranské besedy. Všeho se můžete dotýkat, objevovat, hrát si, z návštěvníků se vlastně stanou spolutvůrci expozice. Výstava je umělecky koncipována Petrem Niklem a vřele doporučujeme navštívit ji osobně. Šanci máte do konce června. celý text

ostatní | 26. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Přerovské jaro

Ve čtvrtek odpoledne 27.4. naši školu rozezvučely tóny desítek písní a skladeb v podání žáků prvního a druhého stupně. Skoro všichni měli trému, ale dopadlo to báječně a každý účinkující sklízel zasloužený potlesk diváků. Všem děkujeme za účast a za příspěvek na hudební pomůcky, na vstupném dobrovolném jsme vybrali 2592,- Kč. Poděkování patří také paní učitelce Mgr. O.Kovaříkové, která program sestavila a děti doprovázela na klavír. celý text

ostatní | 28. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Běh Emila Zátopka

Žáci prvního stupně po velikonočních svátcích vyzkoušeli své běžecké schopnosti v Lysé nad Labem v zámeckém parku při akci "Vzpomínka na Emila Zátopka". celý text

ostatní | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze Huslík

Ve čtvrtek 20. a v pátek 21.4., v rámci Dne Země a environmentální výchovy, zažili žáci 1.stupně lesní pedagogiku v "Ekocentru Huslík" u Poděbrad. Po krátkém seznámení s činností ekocentra jsme se vydali na stezku lužním lesem, kde jsme byli seznámeni s rostlinami, které se tam na jaře vyskytují, některými jsme se pěkně maskovali, branou jsme prošli do tajemného lesa, zahráli si na "Indiány" i na "Povodeň" a vyzkoušeli si svoji obratnost na kmenech stromů. Vysvětlili jsme si, jak se v lese chovat nejen ke zvířatům, ale i k rostlinkám. Nakonec jsme si mohli prohlédnout, jak ochránci přírody pečují o zraněná zvířata. Určitě se ještě někdy vrátíme. Vždyť je to jen kousek od cyklostezky kolem Labe a pár metrů od soutoku Labe s Cidlinou. Mgr. Jitka Milaniaková celý text

ostatní | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Noc s Andersenem

Andersen 2017 – 31. 3. – 1. 4. celý text

ostatní | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Recitační soutěž

V úterý 28.2. 2017 se konala v naší škole recitační soutěž. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. 1.třída byla sice mimo kategorie, ale zařadili jsme 11 dětí, aby získaly první zkušenosti s recitační soutěží. I.kategorie jsou žáci 2.+3.třídy, kterých se zúčastnilo celkem 20. Do II.kategorie patří žáci 4.+5.třídy, celkem jich bylo 12. III.kategorie je určena pro žáky 6.+7.třídy, a přišlo se utkat 7 žáků. Celkem se tedy soutěže zúčastnilo 50 žáků, což je nejvíc za uplynulé ročníky. Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě z I. a II.kategorie se zúčastní i okresního kola. celý text

ostatní | 28. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Projekt Karla IV.

V pondělí 10.10.2016 začal na naší škole projekt s názvem Týden Karla IV. Po dobu pěti dnů se budou žáci setkávat s tématikou Karla IV. Přenesou se do středověku a budou zkoumat, pátrat, zjišťovat a třeba i na vlastní kůži zkoušet, jaký byl život šlechty i poddaných za Karla IV. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor: Správce Webu