Akce v závěru roku

21.06.2013 18:39

Celoškolní akademie proběhla na škole 12.6. Každá třída si připravila nejedno vystoupení. Na dobrovolném vstupném jsme od Vás vybrali 1543,-Kč. Všem, co přispěli moc děkujeme. Za peníze nakoupíme dětem odměny do soutěží. Pokračovaly exkurze do místní knihovny. 15.6. odjeli přihlášení žáci do Anglie na výměnný pobyt. Jazykově se budou vzdělávat po celý týden. Ti co neodjeli, nemuseli litovat. Zažili přírodovědný týden se spoustou pokusů a her. Ve čtvrtek 20.6. dopoledne zahrál dramatický kroužek malým i velkým dětem pohádku O Sněhurce a odpoledne se konalo ve skanzenu Pasování prvňáčků na čtenáře a rytíře písma. V pátek 21.6. se celá škola cvičně evakuovala a učila se o ochraně člověka v mimořádných situacích. Fotografie z akcí můžete vidět ve Fotogalerii na webových stránkách školy.

Co nás ještě čeká? Žáci 2.stupně si v pondělí poměří síly se žáky z Rožďalovic ve znalostech a dovednostech ze zeměpisu. V úterý si celá škola zasportuje na hřišti. Ve středu odevzdáme knížky a ve čtvrtek všechny soutěže a celoroční úsilí zhodnotíme a spolu s kouzelníkem zakončíme školní rok. V pátek už jenom vyzvedneme vysvědčení a v 8.30 nám zazní poslední zvonění...

Zpět