Anglický klub

24.10.2012 13:29

Tento nadstavbový seminář je určený pro žáky 1. stupně. Výuka je povinná pro všechny žáky, kteří splní přijímací kritéria. Náplní semináře je rozšiřování slovní zásoby, komunikace v angličtině, čtení anglických knížek ve zjednodušeném jazyce, hraní anglických her, tvorba projektů apod. Dotace semináře je 1 hodina týdně. 

Kritéria ke přijetí:

- výborný prospěch v angličtině v běžných hodinách

- motivace učit se jazykům

- aktivní přístup a zájem

 

Kritéria byla ověřena v úvodním motivačním rozhovoru vedeném odpovědným pedagogem. Z přihlášených 20 žáků bylo přijato 15. 2 žáci byli přijati dodatečně. 

Zpět