Zájezd Anglie - Worthing 15.6.-22.6.2013

27.06.2013 09:55

Týden uběhl jako voda a my již můžeme hodnotit jeho společné prožití. Domů jsme se všichni vrátili v pořádku, vyčerpáni po zpáteční cestě a jistě s velkou chutí na český řízek a bramborový salát. Ale zpět k studijně – poznávacímu zájezdu. Všichni jsme se před odjezdem sešli u naší školy a natěšeni jsme jako první cestující nastoupili do autobusu a nabrali směr Slaný a Příbram. Po doplnění autobusu ostatními školami jsme opouštěli Českou republiku a nabrali směr Worthing. Po celonočním přejezdu, kteří někteří strávili seznamováním se studenty z ostatních škol, jsme v ranních hodinách prošli pasovou kontrolou ve francouzském přístavu Calais a nalodili se i s autobusem na trajekt mířící do anglického Doveru. Někteří již využili nákupů v bezcelní zóně, někteří se statečně poprali s mořskou nemocí. Po odjezdu z Doveru jsme pokračovali (již v neděli) do anglického přístavního městečka Hastings. Prošli jsme se po Old Town, prohlédli zříceniny hradu Hastings Castle a navštívili pašerácké jeskyně v podzemí, kam se odvážili i ti, kteří mají z takovýchto prostor trochu strach. Společně ruku v ruce s paní učitelkou jsme do podzemí vešli i vyšli ven. Pak nás čekala ještě návštěva podmořského akvária poblíž mořské pláže a pak už nás nic nezastavilo před první zkouškou teploty mořské vody. Nepředstavujte si, že jsme se koupali! I když někteří před přívalem mořských vln utéci nestačili, odnesly to pouze mokré nohavice kraťasů. Odpoledne jsme strávili příjemným lenošením na mořské pláži. K večeru nás odvezl autobus do městečka Worthing, kde na nás čekaly již hostitelské rodiny. Netrpělivě jsme vyhlíželi přijíždějící automobily, z nich vystupující a toužebně si přáli, aby právě tato paní nebo pán si nás odvezli domů. První noc zajisté všichni prospali v pohodlných postelích a ráno nás již čekal celodenní výlet na Stonehenge – kamenný kruh a odpoledne Portsmouth – největší přístav Velké Británie, prohlídka historických doků s možností prohlídky lodi admirála Nelsona HMS Victory, oblíbené lodi krále Jindřicha VIII. a historické bojové lodi HMS Warrior. Do přístavního města jsme přijeli se zpožděním, takže jsme prohlídku absolvovali v mírném poklusu, ale viděli jsme vše, co bylo naplánováno. Den uběhl velmi rychle a my jsme se opět ocitli večer v našich hostitelských rodinách. A ráno jsme se všichni sešli již u školy. Nejeli jsme jen poznávat krásy Anglie, ale také rozvíjet své dovednosti, znalosti a načerpat nové poznatky. Ve škole jsme byli rozděleni testem podle našich znalostí a hned začala výuka. Po 4 vyučovacích hodinách s rodilými mluvčími jsme anglicky už téměř i mysleli. Provětrat naše mozkové závity jsme vyrazili na útesy Seven Sisters. Procházka po útesech, kdy jsme z autobusu použili všechny dostupné deky a bundy, nám dokonale vyčistila hlavy. Procházku po útesech nad mořským pobřežím jsme začali v mlze a větru a po 2 hodinách ostré chůze nás přivítalo sluníčko. Zpět domů jsme opět přijeli dost pozdě a znaveni rychle usnuli. Další den školy proběhl v pořádku a všichni se těšili na výlet na nejromantičtější zámek ze 14. století Bodiam Castle. Tento výlet měl však jeden nedostatek. Na zámek jsme nedorazili včas, jednak z důvodu, že cesta neprobíhala tak rychle jak měla, a jednak z důvodu, že se v autobuse porouchala klimatizace a cestou ji bylo nutno opravit. Z přemíry tepla bylo některým žákům nevolno a tak místo prohlídky zámku, byla jen vycházka kolem zámku. Dvě žákyně mají dokonce speciální zážitek. Přemíra tepla jim způsobila přehřátí organismu a tak byl před odevzdáním do rodin pro jistotu jejich zdravotní stav zkontrolován na místní pohotovosti. Poslední den ve škole se žáci rozloučili se svými vyučujícími a odpoledne se již všichni těšili na nákupy v městečku. Páteční odjezd byl v časných ranních hodinách a zamáváním jsme se rozloučili s Worthing a zamířili do Londýna. Procházka městem Londýn probíhala za příjemného počasí, jen při projížďce lodí na Temži na nás spadlo pár kapek deště. Navečer jsme nasedli do autobusu a vyčerpání po celodenní vycházce, po vystoupení z trajektu, téměř všichni usnuli. Domů se snad těšil i autobus, protože jsme přijeli do Přerova s takovým předstihem, že nás téměř nikdo nevítal. Sms stíhaly sms, a tak nakonec si pro každého někdo z rodičů přijel. Ztráty jsme měly pouze věcné, z Worthing postrádáme mobilní telefon, v Londýně jsme zachránili odložený batoh a z Brna, dopravní společnosti, nám dopošlou jednu peněženku, jeden pas a „růžový fotoaparát“. Vyjeli jsme z naší školy poprvé na takovýto studijně – poznávací zájezd a dojmů a zážitků máme spoustu. Většinou pozitivních a to proto, že se nás sešla příjemná společnost a všichni žáci se vzorně chovali a reprezentovali naší školu.     Jitka Milaniaková

Zpět