Chvályhodné výsledky srovnávacího testu

05.01.2012 13:14

V říjnu 2011 se naše škola spolu s ostatními 328 českými a moravskými školami účastnila srovnávacího testu "Stonožka" pořádaného společností Scio. Tento test si klade za cíl nejen sledovat úroveň znalostí jednotlivých žáků, důležité je především to, že se znalosti testovaného žáka dávají do souvislosti s jeho studijními předpoklady. Lidově řečeno, sleduje se, zdali žák dosahuje takových výsledků, na které "má", jestli jeho přístup není příliš laxní, zdali učitelé umějí s žáky pracovat a jejich nároky nejsou příliš mírné. Testovalo se ve třech oblastech - český jazyk, matematika, obecně studijní předpoklady. Znalosti anglického jazyka budou ověřovány na jaře letošního roku.

V testu jsme dopadli více než dobře. Posuďte sami, cituji přímo ze závěrečné zprávy. Ohledně českého jazyka je zde řečeno toto: "Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování (lepší než my byly pouze gymnázia)... studijní potenciál žáků v českém jazyce (je) využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti." 7 žáků šesté třídy se dostalo mezi 15% nejúspěšnějších řešitelů z téměř deseti tisíc testovaných žáků.

O matematice se zpráva zmiňuje také: "Výsledky Vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol...studijní potenciál žáků v matematice (je) ve využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti." I v matematice dva žáci měli extrémně dobrý výsledek a umístili se mezi top 15%.

Co z toho vyplývá: byť je počet žáků na naší škole velmi malý, svými výsledky rozhodně nepatříme mezi provinční, okrajové, průměrné základní školy, jak by se na první pohled (malá venkovská škola) mohlo třeba jevit. Kéž bychom se podobných úspěchů dočkali i v dalších podobných testech.

Zpět