Další cizí jazyk a volitelné předměty od 1.9.2013

29.05.2013 19:42

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, od 1.9.2013 se na 2.stupni budou žáci povinně učit další cizí jazyk (MŠMT vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-2647/2013-210 upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1.9.2013.). Po vyhodnocení ankety jsme se rozhodli pro výuku jazyka NĚMECKÉHO (včetně 9.třídy)  a  RUSKÉHO (kromě 9.třídy). Volbu zvažte opravdu pečlivě, výuka bude trvat celé 4 roky! Z toho vyplývá další změna. Cizí jazyky se již volitelně vyučovat nebudou. Nabízíme nově Přírodovědné semináře, zůstává Etická a osobnostní výchova (příští rok zaměřená na zdravý životní styl) a zůstávají Sportovní hry. Děkuji za pochopení. Yveta Hrušková

 

Zpět