Den Země

14.05.2015 10:22

Slavíme Den Země

22. dubna slaví Země svůj svátek. Vysvětlili jsme si, proč se tento svátek slaví. Povídali jsme si o vodě, jaký má vztah k životu a že bez vody by nebyl život. Na internetu jsme si našli spotřebu vody v domácnosti a počítali jsme, kolik vody potřebuje celá naše rodina za jeden den, měsíc, rok. Žasli jsme, kolik litrů vody potřebujeme k obyčejnému životu. Zamýšleli jsme se nad tím, kde a jak vodou šetřit.

Šli jsme se podívat na čistírnu odpadních vod v Přerově nad Labem, která byla vybudována v letech 1996 -98. Na ČOV jsme se dívali na kaly, jak se voda čistí, kudy odtéká a jak pracují vývěvy, které vodu nasávají. Cestou jsme sbírali odpady.

Změřili jsme čistotu vody v Bezedně a Labi a zjistili jsme, že v Labi je voda čistší než v Bezedně. Břehy rybníků Bezedny i Babince byly zbaveny roští a byl na ně krásný výhled. Rybník v naší obci má opravenou hráz a na jeho hladině pozorujeme vodní ptactvo.

Po této hodině jsme začali více přemýšlet, jak důležitá je voda pro život, jak vodou šetřit, co udělat pro to, aby měli vodu všichni. Také jsme si slíbili, že ji nebudeme znečišťovat.

Žáci 4.třídy a tř. učitelka

Zpět