Dopravní akce, výlety a další akce

11.06.2013 20:54

Na červen jsme naplánovali mnoho akcí, abychom dětem zpříjemnili konec školního roku, který bývá vnímán jako zkouškový a prověrkový. Posledního května paní učitelka Žemberová zorganizovala Den dětí. Počasí nepřálo, proto se konal v tělocvičně, ale děti si pestrých a zajímavých soutěží opravdu užily. Žáci z 1.stupně odjeli s třídními učitelkami na výlet do Šťastné země do Radvánovic a 2.stupeň absolvoval školní výlet s paní učitelkou Karáskovou a Vyskočilovou po historických památkách v Praze, Brandýse n.L. a turistické cestě přes Čelákovice do Přerova. V úterý 11.6. 7. a 3.ročník navštívil s paní ředitelkou místní knihovnu a paní Bakošová žákům přiblížila vznik knihoven, písma a knih. Sedmáci nezvládli cestou do školy přechod přes silnici, tak se paní ředitelka na ně zlobila. Proto v hodině zeměpisu zařadí téma o dopravní výchově a vše si znovu vysvětlí a připomenou. Sedmáci si to určitě napraví. Příležitost budou mít v Anglii, kam odjedou s ostatními žáky z 2.stupně a paní Milaniakovou v sobotu 15.6.2013. Popřejme jim šťastnou cestu!

V pondělí  10.6.2013 proběhla před školou akce v rámci dopravní výchovy: „Za bezpečnost našich dětí“. Žáci z různých ročníků sestavili dopravní hlídky a od 7-8.30 v reflexních vestách pod dohledem dospělé osoby rozdávali pochvalné a káravé lístečky řidičům parkujícím před školou a v okolí školy. Akce se konala ve spolupráci s Obecním úřadem. Dopisy řidičů sepsaly děti samy a budou za své nápady oceněny sladkou odměnou. Děkujeme řidičům, kteří dbají na bezpečnost dětí! Po výzvě, aby se i rodiče zapojili do diskuse o bezpečnosti před školou, jsem dostala jedinou připomínku ze strany rodičů, aby chodník byl barevně označen šrafováním - označení pro zákaz parkování nebo cedulí s textem o parkování až v místech u školky.  Připomínku předáme zřizovateli a rodičům za ni děkuji. Členové dopravní hlídky:  K.Šenkýřová, L.Milaniak, K.Šebestová, P.Brož, D.Kocsis, M.Vlček, M.Šebek, J.Zagora, p.Dovalilová, J.Vedral, p.Gregárková. Dopisy sepsali: J.Horák, K.Šenkýřová, K.Šebestová, P.Brož, S.Zenkertová, V.Šebek, D.Kocsis, J.Louda, K.Řihošek, M.Gregárek, T.Gregárková, M.Šťovíček, T.Veselý a jeden se zapomněl podepsat.

Zveme všechny rodiče, prarodiče na AKADEMII, která se bude konat ve středu 12.6. od 16.30 hodin v tělocvičně. Jste srdečně zváni!         Yveta Hrušková

Zpět