Druhý stupeň v Národní galerii

28.04.2014 15:27

Ve středu 16.4. jsme si předvelikonoční těšení zpříjemnili exkurzí do Národní galerie, konkrétně do Veletržního paláce. Zde jsou umístěny sbírky moderního umění, českého i světového.

Cestovali jsme MHD, ale cesta tam i zpět proběhla celkem hladce. Ve Veletržním paláci jsme měli objednané dva pořady. Pro šestou třídu pořad Od světla k barvě, který se zabýval barvami, jejich mícháním. Program zahrnovat i pozorování v galerii a tvořivou dílnu.

Osmá a devátá třída měla objednaný program První návštěva galerie. V jeho průběhu se žáci pohybovali ve výstavních  prostorách galerie. Dozvěděli se něco málo z historie Veletržního paláce a naučili se popisovat umělecké dílo. Nakonec si vyzkoušeli umělecké dílo také vydražit.

Oba programy byly velice dobře připravené i lektorované, děti pracovaly soustředěně a se zaujetím. V příštím školním roce na získané zkušenosti určitě navážeme.

Zpět