Exkurze 9.třídy

16.03.2015 11:52

Ve čtvrtek 12. 3. jsme s většinou žáků devátého ročníku absolvovali velmi zajímavou exkurzi do našeho hlavního města. Tentokrát jsme se vypravili na produkci filmu Hlas za kozu, promítaného v rámci 17. ročníku festivalu Jeden svět na školách (https://www.jsns.cz/), který již tradičně pořádá společnost Člověk v tísni. Festival je zaměřen na lidská práva a film, který jsme shlédli ukazoval, jak probíhají volby studentského prezidenta na jedné keňské střední škole. Film byl opravdu poutavý a následovala zajímavá diskuze s účastníky, na kterou dor azil také Václav Moravec, jehož publicistické pořady můžeme sledovat v české televizi. Debatovalo se o volbách nejen studentských a z Afriky jsme se dostali na českou politickou scénu. Protože produkce probíhala v prostorách Městské knihovny, využili jsme toho a navštívili zde ještě Galerii https://www.ghmp.cz/mestska-knihovna-2-patro/ a prohlédli si výstavu českého autora Milana Grygara  Vizuální a akustické.              Ing. Monika Kameníková, Mgr. Vratislava Tomášková

Zpět