Exkurze do místní knihovny

17.03.2015 11:09

Březen, za kamna vlezem a přečteme si knihu půjčenou v knihovně. Tímto heslem se řídíme ve škole a vyučující vedou děti ke čtení knih, pořizují čtenářské deníky a zadávají povinnou četbu. Za tímto účelem jsme domluvili s knihovnicí paní Alenou Bakošovou návštěvy v knihovně s prohlídkou. Exkurze  se letos zúčastnily všechny třídy od první do sedmé, aby se žáci  seznámili s provozem knihovny a pravidly půjčování knih. Paní Alena Bakošová si připravila pro jednotlivé třídy program přiměřený věku dětí, aby se žáci dozvěděli něco nového o historii a vzniku papíru, knih a psacích potřeb. Po těchto návštěvách vzrostl počet dětských čtenářů a mnozí se přihlašovali do knihovny přímo na exkurzi. Děkuji tímto paní Aleně Bakošové za besedy, které si připravila pro 7 tříd. Cíl celé akce byl splněn, dětem se v knihovně líbilo, půjčily si nové knihy a mohou číst a číst, protože stále je ještě březen... Fotografie z exkurze 5.třídy najdete ve fotogalerii. Mgr. Yveta Hrušková

Zpět