Jak jsme dopadli s projektovými žádostmi

27.06.2012 12:51

 

Už jsme vás informovali o tom, že v letošním školním roce jsme podali několik žádostí o projekt. Uspěli jsme ve všech, někdy sice s nečekaným výsledkem, ale i takový je život... 

Projekt "EU - Peníze do škol", nám vyšel, dostali jsme maximální požadovanou částku, téměř 660 000,- Kč. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách. Tento projekt je tříletý, během této doby by na škole měla vzniknout anglická knihovna, chemická laboratoř, plánujeme zlepšit IT dovednosti našich žáků a už v příštím roce chceme vyjet s vybranými žáky druhého stupně do Velké Británie. 

V projektu "Comenius - Hostitelská instituce" jsme uspěli taktéž. Bohužel, nebyli jsme sami, stejně úspěšných žadatelů o asistenta, který by pomáhal při výuce anglického jazyka, bylo přes 80. Zájemců z řad asistentů bylo pouze 20, šanci měla větší města, naše obec nebyla pro ně příliš atraktivní. 

Nicméně, šikovní žáci o použití tohoto jazyka v praxi nebudou ochuzeni. S některými jedeme do Velké Británie, to už bylo řečeno. Ovšem dobrá zpráva pro všechny, kteří se tohoto pobytu z nejrůznějších důvodů neúčastní: z projektu "Comenius - Multilaterální výměna" dostaneme finanční příspěvek ve výši 20 000 Euro, který je primárně určen na výjezdy všech žáků, kteří se budou účastnit tohoto společného projektu s názvem "Poselství národních pohádek a mýtů". Tohoto projektu se budeme účastnit s ostatními evropskými partnery, pokud tento projekt vyjde všem, mělo by se na této akci podílet celkem 11 evropských škol. Plánujeme zahraniční výjezdy, návštěvy, společnou práci na projektu - a to vše v anglickém jazyce. Děti, kteří budou do projektu zainteresovaní, budou muset nejen řešit problémy s ostatními vrstevníky v angličtině, ale podívají se do jiných zemí, získají povědomí o tamní kultuře a třeba si najdou kamaráda ze zahraničí, se kterým zůstanou v kontaktu i po ukončení projektu. Doba trvání této společné práce jsou dva roky a budeme rádi za každého zájemce o ni. Více informací všem sdělíme až po prázdninách, nejprve se bude muset uskutečnit přípravné setkání všech koordinátorů - učitelů, na kterém stanovíme přesný harmonogram všech dílčích prací, výstupů a událostí, pak s ním seznámíme ostatní. 

 

Čeká nás tedy další nabitý školní rok, těšme se, co nového nám přinese!

 

 

Zpět