Jsme všichni se školou spokojeni stejně?

12.06.2012 15:02

Na začátku druhého pololetí obdrželi učitelé, žáci i rodiče dotazníky, jak jsou spokojeni se školou. Více informací skýtají předchozí články, zde jsou závěry nádherně a přehledně zapracovány do grafu. 

 

Na každém rameni je uvedeno, kolik škol bylo v daném ukazateli hodnoceno hůře, tzn. čím větší rameno, tím lépe pro naši školu. Největší spokojenost se školou projevují žáci 1. stupně. Negativně hodnotí jen materiální podmínky a kvalitu výuky zaměřenou na znalosti.

Druzí jsou ve spokojenosti učitelé – jim se především líbí atmosféra školy, jsou spokojeni se vztahy i ve škole (mezi kolegy i žáky), i se vztahy s rodiči, kvalita výuky je nadprůměrná v oblasti zaměřené na znalosti, na kompetence se musíme zaměřit více.

Žáci 2. stupně jsou nejméně spokojeni s materiálními podmínkami naší školy a s vnějšími vztahy (vztahy s rodiči).

Rodiče jsou se školou spokojeni nejméně, nejhůře vidí atmosféru školy, vnitřní vztahy (mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem) i kvalitu výuky zaměřenou na znalosti. Paradoxně, na rozdíl od žáků naší školy, jim materiální vybavení školy vyhovuje.

Je to zajímavé srovnání, porovnáte-li například, jak odlišně hodnotí atmosféru školy žáci prvního stupně, žáci druhého stupně a jak ji vidí rodiče. Stejně tak rozdílný je pohled i na kvalitu výuky a na ostatní oblasti. Učitelé se víceméně ve všem, až na materiální podmínky, s žáky druhého stupně shodují.

Vaše názory jsou pro nás důležité. Jsme rádi, že víme, jaké jsou naše silné stránky a jaké máme slabiny. Doufejme, že v příštím dotazníku budeme všichni spokojeni přinejmenším tak hezky, jako jsou spokojeni naši nejmladší. A žákům prvního stupně přejeme, ať jim ten hezký vztah ke škole zůstane i nadále! 

Zpět