Kritéria pro přijetí a zápis do MŠ

23.01.2015 19:45

S účinností od 1.1.2015 ředitelka Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem určila kritéria, podle kterých budou přijímány děti           k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

1.      děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dovršily 5 let), které mají trvalé bydliště v Přerově nad Labem

2.      děti, které mají trvalé bydliště v Přerově nad Labem a dovršily věk 4 let

3.      děti, které mají trvalé bydliště v Přerově nad Labem a dovršily věk 3 let

4.      děti, které mají v ZŠ sourozence a dovršily věk 3 let

Děti zaměstnanců školy jsou řešeny individuálně.

Pokud nebude naplněna kapacita mateřské školy dětmi z Přerova nad Labem, budou k předškolnímu vzdělávání přijímány také děti zaměstnaných rodičů, jejichž trvalým bydlištěm není obec Přerov nad Labem, a které mají sourozence v ZŠ Přerov nad Labem. Kritéria pro přijetí jsou shodná. Do
mateřské školy se přijímají děti od tří let, pokud je kapacita mateřské školy nenaplněná, výjimečně lze přijmout i dítě, které nedovršilo 3 roky.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti.

 Zápis do mateřské školy se uskuteční ve středu 13. 5. 2015 od 14 - 17 hodin. S sebou přineste platný OP, vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení od lékaře.

Mgr. Yveta Hrušková


Zpět