Květinový den

20.05.2013 07:45

Dne 15.5.2013 se již tradičně naše škola zapojila do akce - Český den proti rakovině. Celé dopoledne žáci 8. a 9.třídy nabízeli po naší obci k prodeji žluté kytičky, jako symbol boje proti zhoubným nádorům, v letošním roce věnované ochraně a prevenci  rakovině tlustého střeva. Všichni milí a hodní lidé, kteří nám přispěli, obdrželi i letáček s podrobným vysvětlením a návodem, jak se proti této nemoci chránit. Žlutá trička, ve kterých žáci byli oblečeni, svítila na dálku a proto nás dokonce oslovovali i lidé, kteří pouze projížděli a zastavili s tím, že si chtějí kytičku koupit. Celá akce byla totiž  podpořena i ve veřejných médiích. Opravdu děkujeme, zejména všem občanům Přerova nad Labem, kteří nám přispěli. Byli to hlavně oni, kdo neváhali vložit 20,-- Kč , někdy i dokonce větší částku do sběrných taštiček. Celková částka, kterou jsme vybrali činila 3.917,-- Kč. Zapečetěné taštičky byly odevzdány na poštovním úřadě, kde byly částky přepočítávány.

Velké poděkování patří i našim žákům, kteří s touto akcí pomáhali, jsme na ně moc pyšní. Nebáli se oslovovat své spoluobčany, nebáli se komunikovat.

Všichni věříme, že jsme napomohli dobrému skutku.

Jitka Milaniaková

Zpět