MAPA ŠKOLY – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2012 aneb SPOKOJENOST S NAŠÍ MATEŘINKOU

21.06.2012 13:51

Na začátku druhého pololetí obdrželi učitelé a rodiče dětí mateřské školy dotazníky, jak jsou spokojeni se školou. Účast ve zpětné vazbě pro naši školu byla chvályhodná, celkem se účastnilo 48 rodičů, což je v celkovém přepočtu 68% možných respondentů, a 4 učitelky. Za vaše názory moc děkujeme a moc si jich vážíme. 

Rodiče od naší školky očekávají, že jejich dětem především umožní socializovat se, zvyknout si na kolektiv a naučit se spolupracovat. Druhou nejčastější odpovědí bylo „naučit dítě novým dovednostem a poskytnout podněty pro další vývoj. Na třetím místě je to, že školka „bude rozvíjet a podporovat samostatnost dítěte“. Naše školka jejich očekávání plní, což vyplývá z dalších odpovědí: že školka děti respektuje, vede je k samostatnosti, má k nim dobrý přístup. Dětem nabízí aktivní trávení času, má pěkné a podnětné prostředí, má tvořivou a bohatou náplň. Školka je dle jejich názoru vybavena dobře (zde rodiče udělili 3,67 bodů ze 4 možných).

Školka má podle rodičů dobrou a hezkou atmosféru, děti se k sobě chovají velmi hezky. Většina rodičů má za to, že mají reálnou možnost ovlivňovat průběh vzdělávání a jsou spokojeni s tím, jak je mateřská škola informuje.

Učitelé si ve školce nejvíce váží toho, že je dobře řízená, má kvalitní vedení podporující dobré učitele. Školka je vstřícná, komunikace s rodiči je na dobré úrovni. Učitelé kladně hodnotí i fakt, že školka respektuje děti, má k nim dobrý přístup a vede je k samostatnosti. Většina učitelů mají pocit, že se rodiče o práci a chování svých dětí zajímají.

Změna, kterou by rodiče uvítali, je rozšíření nebo zavedení provozní doby o prázdninách. Na toto přání reagujeme ještě letos, školka bude otevřená už od poloviny srpna. Dalším přáním byla širší nabídka zájmových kroužků, i v tomto ohledu se pokusíme rodičům vyjít vstříc.

Školní stravování. Učitelé udělili 2,75 bodů ze 4 možných. Rodiče si především žádají více čerstvého ovoce a zeleniny, více pokrmů racionální výživy a méně slazených nápojů.

Čtvrtina rodičů také není spokojena s informovaností ze strany školky. Na tomto místě bychom všechny rodiče rádi vyzvali, ať čtou naše webové stránky, na nich jsou umístěny všechny informace s dostatečným předstihem. Dále sledujte školní nástěnku, kde jsou všechny akce taktéž avizované. A neváhejte se zeptat, všechny paní učitelky vám rády vaše otázky zodpoví.

Celkově jsou rodiče se školkou spokojeni (uděleno 3,6 bodů ze 4 možných). Pokud by se měli znovu rozhodnout, vybrali by si naši školku znovu.

Máte pocit, že dotazník neodráží reálný stav úrovně výchovy a vzdělávání naší mateřské školy? Možnosti jsou dvě – buď byl Váš názor hodně menšinový, anebo jste dotazník neodevzdal/a.

Všem, kteří dotazník vyplnili a odevzdali, děkujeme. Váš názor je pro nás důležitý, věřte, že se jím zabýváme, respektujeme jej a snažíme se Vaše očekávání splnit. Jak se nám to podaří, zhodnotíte v dotazníku spokojenosti napřesrok. Doufáme, že Vaše hodnocení bude přinejmenším stejně kladné, jako je letos.  

Zpět