NEJ základní školy

12.06.2012 14:41

 

Na začátku druhého pololetí školního roku 2012/2013 jsme oslovili učitele, žáky a rodiče naší školy, aby se škole poskytli zpětnou vazbu. Výsledky uvádíme na jiném místě našeho školního webu, zde jen souhrn nejlepšího, tak jak to vidí všechny zmíněné skupiny. 

 

 

Učitelé, žáci i rodiče dostali shodnou otázku, čeho si na škole nejvíce váží. Nejčastější odpovědi jsou uvedeny v následující tabulce:

Učitelé

Žáci

Rodiče

Vedení školy

Svých kamarádů a spolužáků

Vedení školy, ředitelky

Dobrých vztahů mezi učiteli

Akcí, které škola pořádá

Přístupu učitelů k žákům

Přátelských vztahů mezi učiteli a žáky

Vzhledu budovy, vybavení tříd

Vzhledu budovy, vybavení tříd

 

 

Zpět