Pirátský dětský den

05.06.2015 14:01

V pondělí 1.6. jsme již tradičně oslavili dětský den. Letošním tématem byli piráti.  Žáci druhého stupně si v hodinách výtvarné výchovy, angličtiny a českého jazyka připravili pomůcky a úkoly pro své mladší spolužáky.

Letos nám počasí přálo, proto jsme celé dopoledne strávili venku.  Ještě před příchodem ven si děti poslechly pohádku a pirátu Špínovousovi, který i s ostatními piráty netřídil odpad. Jejich loď-zvaná Černá skládka, se také proto potopila. Tuto velmi zdařilou pohádku vymysleli žáci devátého ročníku Ondra Dovalil a Kryštof Živnůstka. 

 Malí piráti pak nastoupili "pirátský výcvik", aby se jejich loď potopit nemohla. Učili se pojmenovat vybavení každého piráta (kimova hra), chodit po prkně (lavička přes jezírko), vypořádat se s chobotnicí (pletení copánků vlněným chobotnicím), spočítat si úlovené rybky (matematika), chodit po laně s páskou přes oko, lovit mušle v senzorické pěně, také třídit odpad (házení odpadků do správných lodí, třídění podle materiálu), pojmenovat mořské živočichy a házet na kuželky. K zhotovení většiny aktivit jsme použily odpadový materiál-karton, pet lahve, starý textil. Za každý splněný úkol dostali malí plavčíci odznak piráta-pásku přes oko, jizvu na tvář, knír a nebo malou sladkost.

Děti ve školce pak ještě nakreslily Špínovousovu loď a slíbily, že z nich špinaví piráti nikdy nebudou.

Zpět