Plánované akce na červen 2013

29.05.2013 19:39

Celoročně :        Sběr starého papíru, plastů, víček, pomerančové kůry a použitého oleje, školní mléko, Ovoce do škol – E.Műllerová;   školní mléko v MŠ – D.Skuhravá a M.Církovská

3.6.           Projekt Tvoříme a spolupracujeme – vzájemné hospitace v ZŠ Rožďalovice

4.6.           Projekt Tvoříme a spolupracujeme – vzájemné hospitace v ZŠ Přerov nad Labem

6.6.           Ukončeno testování ČŠI 5.+9.r.

6.6.           Školní výlet - Radvanovice – Šťastná země – 1.-5.r. do 14h

10.6.         7-8.30 dopravní akce "Za bezpečnost našich dětí"

11.6.         MŠ - Dog dancing

12.6.         Školní akademie v 16.30h

12.6.         MŠ – divadlo Liška Bystrouška

13.6.         MŠ - Loučení s předškoláky na Zámecké - „Pohádkový den“

15.-22.6.   Projekt šablony EU - Výjezd do Anglie-studijní pobyt pro přihlášené žáky

17.-21.6.   Přírodovědný studijní týden pro II.st.

18.6.         Pedagogická rada závěrečná, klasifikační, kontrolní  - od 14 hodin

18.6.         Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v 16.30

20.6.         Pasování prvňáčků na čtenáře ve skanzenu

20.6.         Písemně informovat rodiče o prospěchu a chování dětí

21.6.         Ochrana člověka za mimořádných událostí

24.6.         Projekt Tvoříme a spolupracujeme - soutěž mezi školami

25.6.         Olympiáda sportovní – škola

25.6.         17.30 - školská rada

26.6.         Úklid tříd, skříněk, odevzdat učebnice

27.6.         MŠ Kouzelník a zlobivé míčky-od 9h 35,-Kč/1 dítě

                 ZŠ I.st. - Kouzelník a zlobivé míčky – od 10h 40,-Kč/1žák

27.6.         Vyhodnocení úspěchů žáků školy, rozloučení s 9.tř.

28.6.         Slavnostní předávání vysvědčení pro 9.tř. ve skanzenu-v jednání

28.6.         Vysvědčení a ukončení školního roku 2012/2013

Dosud neurčené termíny :   školní výlet 2.st. – dle počasí

Zpět