Plán akcí na listopad 2012

31.10.2012 12:50

Celoročně: sběr starého papíru, plastů, víček, pomerančové kůry a použitého oleje, školní mléko, ovoce do škol

  5.11.-16.11. Testování 9.r. - Stonožka SCIO-Čj, M, Aj, OSP

  9.11.         Svíčkárna Šestajovice pro 2.st.- návrat do 12h

13.11.         Divadlo MŠ + 1.třída  Potrestaná lakota

13.11.         Úřad práce Nymburk – 9.tř.         

13.11.         Pedagogická rada 14 hodin

13.11.         Konzultace pro rodiče žáků I. a II.st. - 16 – 18 hodin

16.11.         Duhový rok – hnědý den

30.11.         Jarmark a rozsvícení vánočního stromu od 17hodin

Dosud neurčené termíny:

Slavnost. otevření nauč. stezky v rámci ukončení projektu „Učíme se od přírody"

Beseda Prevence kriminality pro II.st.

Běh Emila Zátopka od 9h

Zpět