Plán akcí na listopad

29.10.2014 19:51

  3.11.         ŠD – divadlo v tělocvičně O vodníkovi Řešátkovi

11.11.         Pedagogická rada 14 hodin

11.11.         Konzultace  o chování a prospěchu žáků I. a II.st. -16–18h, 9.r. třídní schůzka

12.11.         9.r. Exkurze - Úřad práce Nymburk

13.11.         Projekt tvoříme a spolupracujeme

18.11.         Projektový den VDO – průřezové téma

18.11.         Vzájemné hospitace v ZŠ Rožďalovice

20.11.         MŠ - od 16:30 "Tvořivá dílna s rodiči"

25.11.         Projekt tvoříme a spolupracujeme – Soutěž žáků II.stupně v M,F,Z,Př u nás

25.11.         IQ park Liberec, 3.+ 4.+5.r.

27.11.         MŠ – divadlo Cesta kolem světa od 8.30

28.11.         Jarmark, koledy a rozsvícení vánočního stromu od 17hodin

 

 

Zpět