PLÁNOVANÉ AKCE NA LEDEN 2016

30.12.2015 10:55

    4.1.          Provoz MŠ, ZŠ, ŠD od 6.30 a dle rozvrhu

  19.1.          Pedagogická porada od 14h, od 16.15h schůzky nebo konzultace dle informací třídních učitelek

  20.1.          Planetárium Praha – exkurze pro 8.r.

  25.1.          Přeloženo! Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ k zápisu do 1.třídy 1.2.2016

  28.1.          Projektový den: Osobnostní a sociální výchova (OSV)

  28.1.          Předání pololetního vysvědčení žákům školy ve čtvrtek

  29.1.          Pololetní prázdniny pro žáky

Zpět