Poděkování za pomoc při instalaci průlezky

15.10.2014 20:19

Ředitelka školy uděluje pochvalu žákům II.stupně a paní Renatě Koutské a Anně Čepičkové za aktivní pomoc při instalaci lanové dráhy na školní zahradě. Po prvotních průtazích, které nám způsobila firma Rybář, se díky panu P.Novotnému a J.Čepičkovi, kteří pomohli sponzorsky bez nároku na finanční odměnu, podařila vybagrovat dopadová plocha. Pak žáci 7.třídy navozili štěrk ke sloupům. Poté jsme u pana Šenkýře objednali kamínky a čekali na dodání. Žáci 9.třídy kamínky rozhrabovali, aby vyrovnali terén. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky pořízené od září do října. Mgr.Y.Hrušková

Zpět