Poděkování

05.12.2014 11:33

Dne 28.11.2014 jsme uspořádali Rozsvícení stromu se zpěvem koled a vánoční jarmark. Děkuji p.učitelkám v MŠ i ZŠ, které se zapojily do organizace akce. Dětem děkuji za pěkné vystoupení.  Výtěžek z jarmarku činil 40921,-Kč a bude použit ve prospěch žáků. Vyúčtování rodičům předloží paní učitelky z jednotlivých tříd a za školku vedoucí MŠ. Program jsme rozšířili o Galerii na schodech.  Děkuji p.uč. Karáskové a žákům 9.tř. za přípravu výstavy. Všem návštěvníkům jarmarku děkujeme za finanční dary a rodičům za spolupráci. Mgr. Y.Hrušková

Zpět