Poděkování za akademii

25.06.2018 12:19

V pondělí kolem půl šesté začala dlouho očekávaná školní akademie. Počasí přálo a akademie na školní zahradě se vydařila. Foto viz Fotogalerie ZŠ 2017/2018.

Poděkování patří:    panu Jiřímu Benešovi za vytvořené zázemí (pódium, hlediště, stánky), které přivezli, sestavili a odvezli.

Panu Ferlesovi za profesionální ozvučení.

Paní učitelce Mullerové za režii, paní učitelce Kolenské, Milaniakové, Salačové, Mullerové, Koštířové, Kovaříkové za nácvik jednotlivých vystoupení.

Paní učitelce Žemberové a Tomáškové  za výzdobu a práci na školní zahradě, rovněž i p.uč. Kočalkové.

Paní Lorenzové za Kung fu a Sandu a paní uč.Koštířové za aerobik dívek.

Rodičům za občerstvení a finanční příspěvky, získali jsme 1468,-Kč. Navíc, dvoje rodiče se rozhodli věnovat vratku za plavání rovněž jako sponzorský dar škole. Děkujeme!

Našim dětem za krásná vystoupení!

Dětem a učitelům přejeme pohodové a zajímavé prázdniny a rodičům skvělou dovolenou!

 

Zpět