Přerušení provozu mateřské školy - aktualizace

05.12.2014 15:39

Č.j. zs/351/2014                                                 V Přerově nad Labem 5.12.2014

Věc:   Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, v době vánočních prázdnin bude přerušen provoz mateřské školy od pondělí 22.12. 2014 do pátku 2.1.2015. (v počtu 5 dnů v prosinci, 1 den v lednu, 24.-26.,12. jsou vánoční svátky a 1.1. Nový rok)

Od pondělí  5.1.2015 bude běžný provoz MŠ a ŠD od 6.30 do 16.30 hodin.

Odůvodnění: Na 22.-23.12. se přihlásilo pouze 9 dětí. Mezi svátky je tradičně provoz přerušen. Důvodem tohoto opatření je pokyn zřizovatele č.j.OB/195/10, vyhláška 107/2000 Sb. a nařízení MŠMT.

Děkuji za pochopení a přeji příjemné svátky.     Mgr. Yveta Hrušková

                                                                                  

Zpět