Přivítali jsme naše prvňáčky

01.09.2014 20:54

1.9.2014 nám začal nový školní rok 2014/2015. Letos jsme otvírali 2 první třídy s 28 žáčky.

Co je ve škole nového?

 • Poprvé v historii školy otvíráme dvě první třídy 1.A a 1.B.
 • V 1.B učíme metodou SFUMATO.
 • Poprvé v historii školy je v celé budově pitná voda.
 • Dokončuje se rekonstrukce chodníků, osvětlení, vrat a plotu, prosíme všechny o pochopení za nesplnění termínu firmy Rybář a žádáme o dodržování BOZP.
 • Ve školní družině jsme navýšili kapacitu z 50 na 66 žáků, více KÚ nepovolil.
 • Máme vymalované třídy a chodby ve škole i ve školce.
 • Ve třídě v přízemí je pořízena nová 4m keramická školní tabule.
 • Do tříd, kde jsou interaktivní tabule jsme pořídili rolety, které nepropouští světlo.
 • Na školní zahradu jsme objednali lanovou průlezku, dodána bude začátkem září.
 • Nastoupili 2 noví učitelé na II.stupeň, nová vychovatelka do ŠD a nová účetní.
 • V letošním školním roce zůstávají na II.st. volitelné předměty: Sportovní hry, Etická a osobnostní výchova a Přírodovědný seminář. Pro žáky 9.r. bude otevřen Matematický seminář.
 • Na poslední rok máme povolenou výjimku od KÚ a OHES na celodenní provoz 4. třídy mateřské školy, která sídlí v přízemí ZŠ. V MŠ je pořízen nový nábytek.
 • Pokračujeme v projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností v hodnotě 2,5mil.Kč. Projekt realizujeme se ZŠ a MŠ G.A. Lindnera Rožďalovice. Cílem projektu je zvýšení kvality přírodovědného vzdělávání s podporou rozvoje manuálních dovedností žáků našich základních škol. Pomocí tohoto projektu jsme vybavili školní dílny, vybavíme učebnu chemie a fyziky.
 • Do roku 2015 běží projekt hrazený z peněz EU tzv. šablony „Učíme se v souvislostech“ v hodnotě 395798,-Kč zaměřený na čtenářskou gramotnost a výuku pomocí ICT v předmětech Čj, ORv, M, Př. Zakoupeny z tohoto projektu byly učebnice na Aj a pobyt v Anglii.
 • Kromě těchto dvou projektů se každoročně zapojujeme do dílčích projektů, soutěží  a akcí, se kterými se budete mít možnost seznámit na webových stránkách školy.

Přejeme nejen prvňáčkům, ale všem dětem, rodičům i zaměstnancům úspěšný školní rok a příjemné zážitky. Mgr. Yveta Hrušková

Zpět