Proč chodíme do školy?

12.06.2012 15:09

Na začátku druhého pololetí obdrželi učitelé, žáci i rodiče dotazníky, jak jsou spokojeni se školou. Více informací se dočtete v následujícím článku, zde jsme chtěli zvýraznit to nejzajímavější, co z dotazníků vyplynulo:

Všechny tři skupiny dotázaných odpovídaly na otázku "co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy":

 

Učitelé

Žáci

Rodiče

Naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace

Naučit se slušně chovat

Získat maximum znalostí a vědomostí

Naučit se spolupracovat, vycházet s lidmi

Získat maximum znalostí a vědomostí

Naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace

Naučit se samostatně řešit problémy

Naučit se spolupracovat, vycházet s lidmi

Naučit se spolupracovat, vycházet s lidmi


Žáci vidí školu především jako výchovný ústav, kde by mimo jiné měli nabýt vědomosti.

Rodiče kromě nabytí vědomostí by také rádi, aby jejich potomci se také naučili s informacemi dále pracovat a umět spolupracovat.

Na rozdíl od obou předchozích skupin by učitelé ocenili, kdyby se žáci naučili nejen učit se, ale také pracovat v týmu i samostatně. 

 

Je pozoruhodné, jak je funkce jedné instituce chápána různě, že?

Zpět