Projektový den a vánoční program ve třídách

19.12.2015 19:47

V pondělí 21.12. bude ve škole projektový den na téma multikulturní výchova. Je to jedno z tzv. průřezových témat z ŠVP, které škola musí plnit. Žáci si přinesou v batůžku pití, svačinu a vybavený penál (tužky, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky). Mohou mít na sobě trička (doplňky) v určité barvě, kterou se dozvěděli v pátek od paní učitelky třídní. V úterý 22.12. pak bude připraven pro žáky vánoční program zakončený besídkou. Oba dny vzhledem ke speciálním činnostem bude režim tzv. zkrácené výuky. Děti z 1.stupně končí v 11.25 a žáci z 2.stupně končí ve 12.20. Děkujeme za pochopení a přejeme dětem hezké zážitky po oba dny. Mgr. Yveta Hrušková

Zpět