Projektový den

13.11.2014 18:08

V úterý 18.11. se koná ve škole tzv. Projektový den na téma Výchova demokratického občana. Téma vychází z Rámcového vzdělávacího programu (z tzv. Průřezových témat), který je závazným dokumentem vzdělávání žáků základních škol. Výuka bude končit dle rozvrhu v 11.25 nebo 12.20 hodin. Žáci 5.třídy budou z organizačních důvodů končit již v 11.25. Tělesnou výchovu si nahradí v jiném termínu sezónní činností. Třídní učitelé budou žáky informovat o pomůckách na tento den. Mgr.Yveta Hrušková

Zpět