První setkání členských škol projektu Comenius

23.10.2012 11:02

Už jsme mnohokrát inzerovali, že naše škola spolu s dalšími deseti evropskými školami vstoupila do společného projektu Comenius s názvem "You are the future, my children (Děti moje, to vy jste budoucnost)". Cílem projektu je poznat život a kulturu daných zemí nejen prostřednictvím vzájemných setkání, ale také prostřednictvím národních legend a pohádek, ve kterých budeme hledat morální poučení pro náš život. Projektu by se měli přímo účastnit nejstarší žáci naší školy, a protože je projekt dvouletý, počítám se zapojením 5.-8. ročníku. 

Název projektu je inspirován básní Rudyarda Kiplinga "If (Když)", která se řadí mezi deset nejoblíbenějších na celém světě. Báseň i její český překlad přikládám níže. Nicméně, Rudyarda Kiplinga dětský svět zná spíše jako autora "Knihy džunglí", proto jedním z dílčích projektů bude i tvorba "Nové Knihy džunglí", která se bude sestávat z povídek, kreseb či úvah napsaných dětmi ze všech partnerských škol. Knihu budeme prezentovat v Londýně přímo Společnosti Rudyarda Kiplinga, která je naším počinem nadšená a ohromně nám fandí.

Ve dnech 14.-19.10.2012 proběhlo první setkání všech členů, a to v Rumunsku, v Salaji. Proč zrovna tam? Rumunsko je totiž hlavním koordinátorem celého projektu. V průběhu dalších dvou let bychom měli uskutečnit dalších několik setkání. Žáci naší školy se vymění se svými vrstevníky z Portugalska, Polska, Slovinska a Turecka. Učitelé pak navíc navštíví, Dánsko, Wales (Velká Británie) a Španělsko. 

Co se týče programu na letošní školní rok, další setkání partnerů proběhne na počátku března ve Velké Británii, kde bychom měli představit naši knihu. Tam pojede pouze hlavní koordinátor z každé školy. Žáci pak do zahraničí vyjedou v dubnu 2013, a to přímo do Istanbulu. Počítáme s výjezdem zhruba pěti žáků naší školy v doprovodu dvou učitelek. Učitelé sami pak budou směřovat do Dánska a do Španělska. To bude pro letošek všechno.

V říjnu 2013 přivítáme učitele a žáky z ostatních škol u nás v Přerově. Na jaře 2014 spolu s žáky uskutečníme výjezd do Polska (březen), Portugalska (duben) a Slovinska (červen), zde se projekt uzavře. My pak určitě vytvoříme projekt nový, abychom od školního roku 2016/2017 zase mohli vycestovat. Držte nám palce, ať se společné dílo vydaří a přinese očekávané výsledky. 

Kateřina Višňovská

 

Báseň If (Když) v původním znění i českém překladu Otokara Fischera 

If - Když (překlad O. Fischer).docx (18,7 kB)

Zpět