Reflexní vesty pro děti z MŠ po dobu vycházky

11.10.2012 08:14

 

Vážení rodiče, na třídních schůzkách proběhla diskuse o nošení reflexních vest v průběhu vycházky. Zveřejňuji zde stanovisko mateřské školy:

Naše mateřská škola se řídí zákonem o silničním provozu 361/2000 Sb. a ve znění jeho pozdějších předpisů. Zákon, konkrétně §56 - Útvar chodců, odst. 2, stanoví: "Za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách neoslňujícím červeným světlem. Označení světly může být nahrazeno oděvními doplňky s označením z retroreflexního materiálu". Pokud jde mateřská škola na vycházku, první a poslední dvojice ( nebo trojice) dětí ve skupině má na sobě vždy reflexní vesty. 

Kateřina Višňovská

Zpět