Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ

08.06.2014 14:27

Vážení rodiče, od pondělí 9.6. si můžete od 14h vyzvedávat  (v mateřské škole v přízemí) rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy ve šk. roce 2014/2015. Tato možnost bude denně od 6.30 do 16.30 hodin do pátku 13.6.2014. Děkuji za spolupráci. Mgr. Yveta Hrušková

Při zápisu 13.5.2014 jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí (nepřijetí) rozhodla ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem:  1/zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na hlavních dveřích školy     2/ na webových stránkách školy www.skolaprerovnl.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je stanoven na den  9.6.2014. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bylo u Zápisu přiděleno registrační číslo. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete si ho osobně nebo jiným způsobem vyzvednout od 9.6. 2014 do 13.6.2014.

Zpět