Rozhodnutí o přijetí do 1.třídy

15.02.2013 11:21

 

Vážení rodiče, při zápisu 6.2.2013 jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem: 

1/zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na hlavních dveřích školy

2/ na webových stránkách školy www.skolaprerovnl.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je stanoven na den  15.2.2013. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti Vám přidělila ředitelka registrační číslo.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete si ho osobně nebo jiným způsobem vyzvednout.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě.

 

 

Rozhodnutí o přijetí do 1.třídy ve školním roce 2013/2014

 

Reg.č.                                                                   Rozhodnutí

1                                                                                přijato

2                                                                                přijato

3                                                                                přijato

4                                                                                přijato

5                                                                                přijato

6                                                                                přijato

7                                                                                přijato

8                                                                                přijato

9                                                                                přijato

10                                                                              přijato

11                                                                              přijato

12                                                                              přijato

13                                                                              přijato

14                                                                              přijato

15                                                                              přijato

 

 

                                                                      Mgr. Yveta Hrušková, ředitelka školy

V Přerově nad Labem  15.2.2013
 

 

Zpět