Sleva na dani - potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

19.01.2015 14:25

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole bude na vyžádání vydáno v kanceláři MŠ u paní Brabencové.

 

Tiskopis potvrzení dle § 38l může mít podobu:

 

Potvrzení   o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l   zákona č. 586/1992, o dani z příjmu

Název   právního subjektu vykonávajícího činnost mateřské školy

Mateřské   škol / Základní škola a mateřská škola …

Údaje   o dítěti (jméno, příjmení, datum narození)

 

Celkovou   částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období zákonný zástupce   uhradil

 

Podpis   ředitele právního subjektu vykonávajícího činnost mateřské školy

 

 

Zpět