Stanovení úplaty na příští školní rok

17.06.2014 10:04

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let  věku, mají předškolní vzdělávání 1 rok bezúplatné (školský zákon,   § 123, odst.2, vyhláška č. 43, § 1a, odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání (celodenní provoz) je pro dané období (1.9.- 31.8.) stanovena na 310,- Kč měsíčně   (vyhláška č. 43, § 6, odst. 1, odst.2).  Účinnost od 1. září 2014

Úplata je splatná do konce příslušného měsíce, ve výjimečných  případech nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Platba se provádí převodem na účet Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem, č.ú.: 235040437/0300, variabilní symbol 1313, specifický symbol = číslo popisné domu (u bytovek přidané ještě číslo bytu).

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou. Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném  termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (školský zákon, § 35, odst. d).

Mgr. Yveta Hrušková

Zpět