Učíme se v TEREZE

28.06.2012 21:00

 

Mezinárodní dlouhodobý program GLOBE si klade za cíl podporovat u žáků základních i středních škol zájem o přírodní vědy. Vede žáky k využívání výzkumných metod a výsledků vlastního bádání k identifikaci a řešení enviromentálních problémů ve svém okolí. Stejný zájem má i sdružení TEREZA, které sídlí v Praze na Haštalském náměstí. Ta se snaží vést děti i mladé lidi k jejich vlastní aktivitě a větší samostatnosti při poznávání a ochraně životního prostředí.

Tomu by se měli učit i děti z 1.,2. a 4. třídy ze základní školy, kteří byli v TEREZE na programu „S užovkou v odpadkovém koši“ a „Cesta papíru“. Děti třídily odpad, diskutovaly a vymýšlely, jak to udělat, aby bylo odpadu co nejméně. Viděly výrobky, které vznikly recyklací papíru a plastu. Menší děti si zkusily vyrobit recyklovaný papír. Tento projekt se uskutečnil v rámci programu základní školy „Učíme se od přírody“.

 

Napsala Eva Müllerová

Zpět