Úspěch žáka deváté třídy

31.01.2013 14:18

Udělujeme velikou pochvalu Janovi Klicperovi, žákovi 9. ročníku. V testování SCIO byl Honza nejlepší v angličtině v rámci Středočeského kraje. Honzo, moc blahopřejeme a přejeme ještě mnoho podobně úžasných výsledků!

Zpět