Sportovní úspěchy žáků naší školy

05.01.2012 12:21

30. listopadu se naše škola se účastnila meziškolního sportovního klání "Běh Emila Zátopka". Byť náš počet běžců byl jeden z nejmenších, celkem sedm, byli jsme velmi úspěšní - naši kluci obsadili první místa v téměř všech kategoriích. Posuďte sami: v kategorii "mladší chlapci" je na prvním místě Jakub Vlček a na druhém místě Jan Louda, oba ze druhé třídy. V kategorii "starší chlapci" druhou příčku obsadil David Martínek ze čtvrté třídy. Vítězem kategorie "mladší žáci" se stal Tomáš Martínek ze šesté třídy. Velký dík patří i ostatním zúčastněným, ale také paní učitelce Aleně Malínské za přípravu a účast na této soutěži.

Tomáš Martínek také mj. zvítězil i v soutěži "Silvestrovský běh".

Zpět